Amacımız

Vakit, iyilik vakti...

Amacımız


Misyonumuz

Bölge, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmadan, sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, mağdur olmuş insanlara gerekli insani yardımı ulaştırmayı, yoksullukla mücadele faaliyetlerinde bulunmayı, toplumda yardımlaşmayı geliştirmek.

Vizyonumuz

“Türkiye’de ve Dünya'da, insani yardım hizmetinde model alınan, insanların en zor anlarında yanındaki kuruluş olmak.

 

NOT: İyilik Vakti Derneği yönetiminde bulunan kimse huzur hakkı, maaş, ücret veya ödenek almamaktadır. Tüm hizmet gönüllü bir şekilde yürütülmektedir.