Hakkımızda

Vakit, iyilik vakti...

Özetle Biz Kimiz?


Ülkemizin komşuların da yaşanan karışıklıklar ve kaos sonucunda yerinden yurdundan olmuş, zulüm görmüş, kadın, çocuk, yaşlı demeden acımasızca şiddete maruz kalmış insanlara yardım edebilmek ve dünyada sıkıntıya düşmüş insanlara yardım edebilmek amacıyla 5 yıllık yardım çalışmaları, 7 kişinin gönül vermesiyle resmiyet kazanmıştır.

Derneğimiz, bölge, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmadan, sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, mağdur olmuş insanlara gerekli insani yardımı ulaştırmayı, yoksullukla mücadele faaliyetlerinde bulunmayı hedeflemiştir.

NOT: İyilik Vakti Derneği yönetiminde bulunan kimse huzur hakkı, maaş, ücret veya ödenek almamaktadır. Tüm hizmet gönüllü bir şekilde yürütülmektedir.