Temel İlkeler

Vakit, iyilik vakti...

Temel İlkeler


AYRIM GÖZETMEMEK
İyilik Vakti, milliyet, ırk, dini inanç, sınıf veya siyasi düşünce farkı gözetmez. İnsan ıstırabını, en ivedi ve zaruri ihtiyaçlara öncelik vererek dindirmeye çalışır.

TARAFSIZLIK
İyilik Vakti, herkesin güvenini kazanmak amacıyla, düşmanlıklara taraf olmaz ve hiçbir zaman siyasal, ırksal, dinsel ve ideolojik nitelikteki ihtilaflara girmez.

BAĞIMSIZLIK
İyilik Vakti Derneği bağımsız bir kurumdur. İyilik Vakti, insancıl faaliyetlerinde kamu otoritelerinin yardımcısı olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasalarına tabiidir.


GÖNÜLLÜ HİZMET
İyilik Vakti Derneği, hizmetlerinden hiçbir şekilde çıkar gözetmeyen gönüllü bir yardım kurumudur.

BİRLİK
Türkiye’de “İyilik Vakti Derneği” adı altında tek bir dernek kurulabilir. Bu dernek herkese açıktır. İnsancıl faaliyetlerini bütün yurdu kapsayacak şekilde yürütür.

EVRENSELLİK
Diğer ülke ulusal dernekleri ile eşit statüye sahip ve karşılıklı yardımlaşmada onlarla eşit sorumlulukları ve görevleri paylaşan İyilik Vakti Derneği, dünya çapında bir organizasyonun içinde yer alır.